افتتاحیه مرکز نوآوری

افتتاحیه مرکز نوآوری توسعه کسب و کار صنعتی خانه کارگر واحد اسلامشهر با موضوع ” تصفیه هوا” برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری رویداد: چهارشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹

ساعت برگزاری رویداد: ۱۰ الی ۱۲ صبح

با حضور ریاست محترم واحد استانی؛ جناب دکتر محمد حسن پیش بین و مدیرکل محترم دفتر امور پژوهش و فناوری؛ جناب آقای دکتر محمد حسین موسی زاده و ریاست محترم مراکز علمی کاربردی خانه کارگر؛ جناب آقای دکتر علیرضا محجوب و قائم مقام محترم مراکز علمی کاربردی خانه کارگر؛ جناب آقای دکتر احمد محجوب و ریاست محترم مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر جناب آقای دکتر مرتضی کریمیان

2 نظر

  • خوبه که دانشگاه زده تو این کارها و این جور مراکز نوآوری را گسترش میده.

    سینا تیر ۲۹, ۱۳۹۹
  • درمورد طراحی وساخت دستگاه تصفیه هوا ، دانشگاه ویا اعضا محترم مرکز نوآوری هر قطعه ای را که درخواست کنند وطراحی وساخت آن درحیطه دانش وامکانات بنده باشد ، با افتخار وبدون درنظرگرفتن مسائل مالی انجام خواهم داد.

    مهدی خلجی زاده مرداد ۴, ۱۳۹۹

پیام بگذارید