انتقال بدون تغییر رشته

قابل توجه دانشجویان محترم امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم ۲ و بالاتر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در سامانه هم آوا میسر می باشد. دانشجویانی که متقاضی می باشند می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه از تاریخ فوق الذکر اقدام نمایند.