بازه اعتراض به نمرات

دانشجویان گرامی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ باز میباشد و جهت اعتراض باید به سایت هم اوا مراجعه نمایید.

اساتید محترم نیز بعد از این تاریخ برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان سه روز مهلت دارند.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید