بخشنامه امتحانات متمرکز

قابل توجه کلیه دانشجویانی که آزمون متمرکز دارند:
تمامی اطلاعات مورد نیاز و سامانه ای که آزمون متمرکز در آن برگزار خواهد شد در بخشنامه فوق ذیل ثبت گردیده و کلیه دانشجویان موظف به مطالعه و اقدام جهت شرکت در مانور آزمون از روز دوشنبه ۳۰تیرماه لغایت چهارشنبه ۱ مردادماه میباشد.ضمنا دانشجویانی که در این مانور شرکت نکنند امکان شرکت در آزمون اصلی را نخواهند داشت.

3 نظر

پیام بگذارید