برگزاری جلسه پژوهشی مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر، با محوریت انتخاب موضوع جهت برگزاری استارتاپ سوم، برگزار گردید.

در این جلسه حاضرین بر برگزاری هرچه با کیفیت تر استارتاپ جدید تاکید کردند و ضمن انتخاب موضوع مشخص و بررسی محور های آن، راهکار های تصویب موضوع در دانشگاه جامع را ارائه نمودند. موضوع منتخب و محورهای پیشنهادی در ادامه بیان شده است.

عنوان استارتاپ: ایده های نوآورانه در زمینه طراحی ابزارهای آموزشی خودآموز

محورهای استارتاپ
  •  ابزارهای کمک آموزشی الکترونیکی تعامل محور
  •  تجهیزات کوچک کارگاهی و آزمایشگاهی
  •  ماژول ها و کنسول های کارگاهی و آزمایشگاهی