جذب دانشجو بدون کنکور

ثبت نام تا ۱۰ شهریور ماه تمدید شد به سایت  www.sanjesh.org مراجعه فرمایید.

جهت مشاوره ثبت نام میتوانید با شماره های ۵۶۱۵۵۴۰۰-۵۶۱۵۵۴۰۱-۵۶۱۱۰۷۹۵ تماس حاصل فرمایید.

پذیرش مهرماه ۱۴۰۰ شروع ثبت نام۱۴۰۰/۰۵/۲۴ لغایت۱۴۰۰/۰۶/۱۰