جلسه تحویل کاربینی

نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس روز و ساعت
کاربینی سعید حسین پور چای بجار جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی ابوذر کیهانیان جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۴
کاربینی حمید رحیمی جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۴
کاربینی مهدی صمیمی ممان جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۴
کاربینی محمد حسین امیدخدا جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۲
کاربینی امیر شاکر جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۱
کاربینی سارا بهزادپور جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۱
کاربینی حسین مقدمیان جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۰
کاربینی اسماعیل بساطی جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۰
کاربینی محمد علیدوست اقدم جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۰
کاربینی کیومرث قلی پور چناری جمعه ۱۲ دی ماه  ساعت ۱۳
کاربینی مهدی نوروزی جمعه ۱۲ دی ماه  ساعت ۱۰
کاربینی محمدعلی حیدری سیاه خلکی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی محمد خواجه افضلی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی قاسم علی زاده عطالو پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی سعید خلیل پور پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی الهام پورمختار پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی کورش الماسی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۷
کاربینی صادق صالحی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی زهرا موسیوند پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی رقیه عابدینی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی حمید جلیلی راثی پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی اعظم شکاری شهرک پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۶
کاربینی قربان اژنداک پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۵
کاربینی داود پورشبان پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۵
کاربینی پژمان مجد پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۵
کاربینی محمد نبی زندیه پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۴

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.