سوابق علمی و اجرایی کورش الماسی

نام و نام خانوادگی: کورش الماسی
تحصیلات:
کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک- مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فران مهر دانش
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات زنجان
سوابق اجرایی: ·       قائم مقام مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

·       شرکت در مسابقات کشوری مهارتی رباتیک

·       پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۳( اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی)

سوابق علمی و پژوهشی: انتشار مقاله  مدیریت در کنفرانس بین المللی

 

تعداد کتب چاپ شده: چاپ ۲ جلد کتاب در زمینه کارآفرینی و دانش خانواده ، کارآفرینی (از تئوری تا عمل) ، دانش خانواده و جمعیت ، انتشارات ملینا
کورش الماسی
فهرست
Call Now Button