زمان تحویل کاربینی،کارورزی و پروژه

نام درس نام استاد روز تحویل ساعت تحویل
کارورزی۲ محمد علیدوست اقدم ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۶-۱۷
کاربینی ، کارورزی ۲ محمدعلی حیدری سیاه خلکی ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۷:۳۰-۱۸:۳۰
کارورزی۲ وحید رازقی ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۷-۱۸
پروژه(ویژه گرایش صنعتی)،کاربینی، کارورزی سارا بهزادپور ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰۹-۱۱
پروژه(ویژه گرایش صنعتی) ناصر جعفری ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۷-۱۸
کارورزی۲ سعید طیرانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۸-۱۹
پروژه(سازه های فولادی) مرتضی کریمیان ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۲:۰۰
کارورزی۲ الهه عبدی ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۸-۱۹
پروژه امنیت اطلاعات ، کاربینی پرویز قره باقری ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۱-۱۲
پروژه ، کارورزی۲ مهدی صمیمی ممان ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۱-۱۳
پروژه(سازه های بتن مسلح)، وحید رازقی ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۷-۱۸
پروژه ،کاربینی، کارورزی ۲ محمد حقیقت
کاربینی محمود ارشادی کندری
کارورزی۲ مهدی نوروزی  ۱۳۹۹/۰۵/۲۱  ۱۷
کارورزی۲ یاسر کرمی  ۱۳۹۹/۰۵/۲۳  ۱۶

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید