مراکز نوآوری

مرکز نوآوری توسعه کسب و کار صنعتی خانه کارگر اسلامشهر

برنامه ۶ ماهه مرکز

 1. تجهیز مرکز
 2. افتتاحیه مرکز
 3. فراخوان دوره اول پیش رشد
 4. پذیرش افراد
 5. استارتاپ
 6. ورک شاپ ها
  1. گروه کاری
  2. آموزش طراحی مدل کسب و کار
  3. ایده پردازی و خلاقیت
  4. تجاری سازی
  5. آشنایی با مراکز رشد
  6. آشنایی با انواع شرکت ها
  7. آشنایی با ثبت ایده و شرکت
 7. مدل های کسب و کار
 8. فراخوان دوره اول رشد
 9. جذب تیم ها