مهلت تحویل کارورزی تابستان۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند طبق بخشنامه دانشگاه جامع زمان تحویل  پروژه و کارورزی و ثبت نمره آن به ۱۰ مهر تغییر یافت با توجه به این بخشنامه آخرین مهلت تحویل پروژه و کارورزی ترم تابستان ۹۹ دهم مهر می باشد لذا نسبت به تکمیل و ارائه فرم کارورزی و پروژه تا تاریخ فوق اقدام نمایید ضمنا زمان تحویل  توسط استاد از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

ردیف نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس روز تحویل ساعت
۱ کارورزی۱ امید بوالحسنی جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۰-۱۲
۲ کارورزی۱ حسن مختاری پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۷-۱۸
۳ کارورزی۱و۲ حسین پور سلیمانی پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۱-۱۲
۴ کارورزی۱و۲ حمید جلیلی راثی جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۲-۱۳
۵ کارورزی۱ رضا نامدار جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۲-۱۳
۶ کارورزی۱ سعید حسین پور چای بجار پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۴-۱۷
۷ کارورزی۱و۲ علی اصغر خمسه جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۲-۱۳
۸ کارورزی۱ غلامرضا رحیمی نژاد پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۷-۱۸
۹ کارورزی۱و۲ کورش الماسی پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۷-۱۸
۱۰ کارورزی۱ محمد رضا زارعی جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۰-۱۲
۱۱ کارورزی۱ معصومه شاکر پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۱-۱۲
۱۲ کارورزی۱ ناصر جعفری جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۵-۱۶
۱۳ کارورزی۱و۲ رقیه عابدینی شنبه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۷-۱۸
۱۴ کارورزی۱ ابوذر کیهانیان یکشنبه   ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۵-۱۶
۱۵ کارورزی۱ امیر شاکر جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۱-۱۲
۱۶ کارورزی۱و۲  اژنداک،عبدی،پورشبان پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳-۱۵
۱۷ کارورزی۱ کیومرث قلی پور چناری پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۸-۱۹
۱۸ کارورزی۱و۲ حقیقت شنبه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸-۱۹
۱۹ کارورزی۱و۲ سارا بهزادپور جمعه     ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۱-۱۲
۲۰ دانشجویانی که با استاد بهزادپور درس پروژه ،کارورزی ۱و ۲ اخذ نموده اند فایل کارورزی خود را بصورت pdf ازطریق واتساپ برای استاد ارسال نمایند.و اصل فرم هارا به آموزش تحویل دهند.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.