کاردانی حقوق ثبتی
کاردانی حرفه ای طراحی گرافیک
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب و متون رسمی
کاردانی حرفه ای بازرگانی – انبارداری
کاردانی حرفه ای مدیریت – امور اداری
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی
کاردانی فنی مکانیک خودرو
کاردانی فنی مکانیک ماشین افزار
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
کاردانی فنی برق- برق صنعتی
کاردانی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده
فهرست
Call Now Button