اخبارکلاسها

۱-دانشجویان عزیز امروز مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ کارگاه برق استاد نامدار برگزار نمی گردد.

۲- کلاسهای استاد وحید نوروزی روز شنبه ۲ اسفند برگزار نمی گردد.

۳- کلاسهای استاد جعفری روز پنجشنبه ۷ اسفند تشکیل میشود.

*برگزاری کلاسهای روز پنجشنبه ۷ اسفند بصورت اختیاری میباشد جهت اطلاع از برگزاری کلاسها به سامانه ریلاین خود مراجعه و در صورتیکه لینک ورود به کلاس فعال باشد کلاس برگزار خواهد شد.

۴- کلاسهای استاد بهلولی روز پنجشنبه ۷ اسفند ماه برگزار نمیشود.

۵- جلسه جبرانی برنامه نویسی شی گرا استاد دیندار روز دوشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۲۰-۱۶ بصورت آنلاین برگزار میشود.

1 Comment

  • کلاسهاخیلی ضعیف برگزارمیشه.ازساعت ۷صبح جمعه بیدارشدم به هوای اینکه ساعت۸کلاس دارم ولی الان که ساعت۹وسی دقیقه است هیچ کلاسی انجام نشده است .خوش بحال استادا .چندجلسه همین جوری به بهانه های مختلف نمیان وتمام درسهارودردو و سه جلسه خلاصه میکنن وهیچ کس هیچی متوجه نمیشه.آموزش کشورماخیلی وضعش خرابه واگرباهمین روش پیش بریم برای همیشه ازلحاظ تکنولوژی وفناوری وابسته به کشورهای خارجی خواهیم شد.

    قاسم جهانی اسفند ۸, ۱۳۹۹

پیام بگذارید