سلامت و تشخیص رنگ شدگی بدنه فلزی خودرو

سلامت و تشخیص رنگ شدگی بدنه فلزی خودرو

2,600,000 تومان 2,500,000 تومان

لطفا پس از ثبت نام رسید پرداختی را به شماره تماس09360406474 واتساپ نمایید.

تعداد جلسات: ۳ جلسه ی ۲ساعته

مدرس: اساتید محمدرضا ذوالقدریان ، امید رییسی

همراه با ارائه مدرک معتبر

دسته:

توضیحات

لطفا پس از ثبت نام رسید پرداختی را به شماره تماس۰۹۳۶۰۴۰۶۴۷۴ واتساپ نمایید.

تعداد جلسات: ۳ جلسه ی ۲ساعته

مدرس: اساتید محمدرضا ذوالقدریان ، امید رییسی

همراه با ارائه مدرک معتبر