پیش ثبت نام دانشگاه

لطفا فرم زیر را پر نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

اگر متقاضی مقطع کاردانی هستید، رشته ها را از لیست زیر انتخاب نمایید.

کاردانی کارشناسی

اگر متقاضی مقطع کارشناسی هستید، رشته ها را از لیست زیر انتخاب نمایید.

فهرست
Call Now Button