محسن کامکار

مدیر گروه رایانه منصوب شد

folder_openاخبار آموزشی
commentبدون دیدگاه
به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اسلامشهر،با عنایت به مشغله و درخواست استاد فرهیخته آقای مهندس آژانداک، مدیر گروه محترم رایانه درباب عدم فرصت ایشان جهت ادامه سکانداری مسؤلیت این گروه علمی ، با هماهنگی های انجام…
جشنواره رویش

جشنواره درون دانشگاهی رویش

دستورالعمل اجرایی پنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش ویژه دستاوردها و توانمدی های کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفتر امور فرهنگی و اجتماعی) دانلود دستورالعمل جشنواره رویش
فهرست