بیانیه محکومیت سوزاندن قرن کریم

folder_openاخبار فرهنگی
commentبدون دیدگاه
🔻🔻بیانیه مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر در محکومیت سوزاندن دوباره قرآن کریم در سوئد 🔻🔻 ((راسموس‌ پالودان⁩ ملعون دوباره برای مرتبه‌ی چندم روبروی منطقه مسلمان نشین ، ‌قرآن کریم⁩ را تحت حمایت پلیس ‌سوئد⁩ آتش زد! ومسلمانانی که…

برگزاری جشنواره استعدادیابی گلف شهرستان اسلامشهر

folder_openاخبار فرهنگی
comment1 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر، جشنواره استعداد یابی مینی گلف و وود بال در تاریخ 1401/02/29، مصادف با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، با حضور ریاست محترم مرکز علمی کاربردی خانه کارگر…
فهرست