مرکز آموزش علمی کاربری خانه کارگر اسلامشهر از سال ۱۳۸۲ به همت جناب آقای دکتر علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر با اعتقاد هدفمند نمودن فعالیت های آینده خود اقدام به تدوین چشم اندازی ۲۰ ساله نموده است تا بتواند اولاً آینده اش را از قبل به صورت هدفمند معین سازد ثانیاً بر اساس آن حرکت خود را سازماندهی نماید ثالثاً منابع و امکانات خود را برای رشد تعالی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده فراهم آورده ، افزایش داده و جذب و صرف نماید.

این مرکز در زمینه ی صنعت و مدیریت و خدمات اجتماعی وبا هدف بالا بردن سطح دانش وتحصیلات کارگران و خانواده محترم ایشان است.

راهبردهای کلان دانشگاه

1- تاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی  کاربردی به­ عنوان یکی از مهمترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور

۲- توسعه ساز و کارهای ارزیابی مستمر قابلیت­های دانشگاه با همکاری بخش­های(دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی) : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر با تاکید بر کارایی بیرونی  و اثربخشی

۳- بسط سازوکارهای بهره برداری از ظرفیت های نیروی انسانی تکنولوژیست، صنعتگر و کارآفرین بخش های : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر به عنوان مدرس به ویژه در حوزه های عملی و مهارتی

۴- هدایت اجرای برنامه های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش های صنعت، خدمات ، کشاورزی، فرهنگ وهنر

۵- توسعه مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه­ های درسی و آموزشی و اجرای آموزش

6- توسعه فضای آموزش های شایستگی محور و شغل مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار

۷- حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش های کاربردی و توسعه­ای در حوزه های مرتبط با مزیت های دانشگاه  جامع علمی کاربردی

۸- توجه به خودکفایی دانشگاه  جامع علمی کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی با کیفیت متناسب با ماموریت­ گرایی حرفه­ای

۹- تاکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۰- زمینه سازی برای جلب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش­های علمی کاربردی

۱۱- ایجاد سازوکارهای استانداردسازی توسعه دانشگاه و نحوه پذیرش دانشجو معطوف به غنی سازی برنامه ها و تجمیع دوره ها و ایجاد رشته های جدید و فناور محور

۱۲- تفویض اختیار بیشتر به واحدهای استانی دانشگاه مطابق با چارچوب های مصوب هیات امناء

۱۳- تنوع بخشی به ساز و کارهای توسعه ناظر بر مولفه های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)

۱۴- توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تاکید بر تدوین برنامه ها و فرایندهای بین المللی سازی دانشگاه

فهرست
Call Now Button